2018 een goed jaar voor mkb bedrijven , hoe houden we deze groei vast ?

Onlangs zijn er door de accountantsorganisatie SRA cijfers over het jaar 2018 bekend gemaakt. Deze cijfers tonen aan dat het goed gaat met de MKB-bedrijven en dan met name de kleinere bedrijven: in 2018 is de groei van de omzet becijferd op 9,6%. De winstgroei over 2018 kwam uit op meer dan 16%, een opmerkelijk hoog cijfer als je de hogere personeelskosten in ogenschouw neemt.

De positieve ontwikkeling in de groei van bedrijven verschilt wel behoorlijk per regio: de regio’s Overijssel, Gelderland en Flevoland geven de grootste omzetstijging te zien (+16,3%) en ook de 4 grote steden (Amsterdam, Den Haag, Rotterdam en Utrecht) sprongen er uit (+16,6%). Regio’s Zeeland, Noord-Brabant en Limburg, alsmede de regio Groningen, Friesland en Drenthe bleven wat achter.

Desalniettemin goede berichten over 2018 die ook toe te schrijven zijn aan de positieve macro-economische ontwikkelingen zoals een recordgroei van banen op de arbeidsmarkt; een stijging van het consumentenvertrouwen; een stijging van het besteedbare inkomen en een stijging van de export.

Het onderzoek van SRA toont verder aan dat er positieve ontwikkelingen zijn ten aanzien van schulden bij bedrijven. In 2018 zijn de schulden toegenomen, iets dat wijst op toenemende investeringen. Ook is er een toename van eigen vermogen bij bedrijven en zijn de financiële buffers toegenomen (solvabiliteit is in 2 jaar gegroeid van 27% naar 43%).

Onderverdeling van de omzetstijging naar sectoren geeft het volgende beeld:

Specialistische zakelijke dienstverlening (+ 13,6%)

Bouw (+ 12,0%)

Industrie (+   8,8%)

Logistiek (+   8,7%)

Medische Zorg (+   8,6%)

Detailhandel (+   6,9%)

Horeca (+   5,7%)

Automotive (+   2,2%)

Om deze groei vast te kunnen houden is het wel enorm belangrijk om nu te gaan investeren in innovatie, want het is de verwachting dat de kostenstijging de komende jaren zal doorzetten. Nu is dat al het geval met de personeelskosten, maar denk ook aan de krapte op de arbeidsmarkt, die mogelijk kan leiden dat er extra services moeten worden ingekocht.

De MKB-bedrijven zullen in toenemende mate moeten kijken of er (kosten)efficiency in de (werk-) processen te behalen is. Ze zullen ook snel moeten kunnen inspelen op de veranderende consumentenvraag en de invloed van duurzaam en verantwoord ondernemen. Technologische ontwikkelingen zoals digitalisering en robotisering volgen elkaar in een hoog tempo op. Denk hierbij niet alleen aan de producten maar ook aan samenwerkingsverbanden, het delen van informatie en effectiviteit van de bedrijfsprocessen (bijv. nieuwe bestel- en betalingssystemen).

Technologie en innovatie moeten een belangrijk onderdeel worden van je organisatie.

Groei heeft niet alleen een omzet verhogend effect, maar de meeste ondernemers voelen dit ook in hun werkkapitaal: de groei moet immers gefinancierd worden, want om groei te realiseren houdt dit vaak in dat er eerst extra uitgaven nodig zijn: zo zult u meer moeten inkopen, eerst moeten investeren of heeft u extra personeel nodig om de klanten van dienst te kunnen zijn. 

Soms is hiervoor extra financiering nodig. Neem vrijblijvend contact met ons op om te kijken hoe Togather u hierbij kan helpen.

Bronnen: Accountant en Financieel Dagblad

Share on linkedin
Share on facebook
Share on twitter
Share on email
[15]
[15]
[vgoAlias]
[vgoAlias]
[id^="_form"]
[id^="_form"]
[id$="_submit"]
[id$="_submit"]
[^;]
[^;]
['on' + event]
['on' + event]
[?&]
[?&]
[^&#]
[^&#]
[(d+)]
[(d+)]
[i]
[i]
[results[1]]
[results[1]]
[elem.name]
[elem.name]
[+_a-z0-9-'&=]
[+_a-z0-9-'&=]
[+_a-z0-9-']
[+_a-z0-9-']
[a-z0-9-]
[a-z0-9-]
[a-z]
[a-z]
[el.name]
[el.name]