Een ondernemer wil maar één ding: regie houden! Hoe creëert de MKB’er weer financieel perspectief voor zijn bedrijf in deze coronatijden?

Elke ondernemer die het roerige jaar 2020 heeft ervaren, zal ooit met 100% zekerheid concluderen: ‘2020 Is A Year Never To Forget’. Dit jaar zou zomaar voor hem een fundamenteel keerpunt kunnen zijn in de eigen bedrijfsstrategie. Het wordt namelijk nooit meer zoals het was!

Je hoeft dan ook niet lang te gissen wat de meest gestelde vragen zijn, bij ondernemers die nu ’s nachts wakker liggen en overdag volop piekeren over de nieuw ontstane situatie:

  • Ga ik dit alles wel overleven?’ of
  • Bestaat mijn bedrijf over een paar jaar nog wel?’ 
  • Maar ook:       
    ‘Bestaat mijn bedrijf over een paar maanden nog wel?’


Zullen we nog even kort samenvatten wat er in 2020 gebeurde?

We hebben het in dit blog vanzelfsprekend over het coronavirus, dat de wereld veroverde. De dynamische bedrijvigheid werd letterlijk stilgelegd. Lockdowns, collectieve uitgaansbeperkingen, nauwelijks reisbewegingen tussen de landen… Het was vanaf het voorjaar plots ‘Het Nieuwe Normaal’.

Ondernemers die hun bedrijfsvoering structureel, en dus ook financieel, goed op orde hadden, werden ineens geconfronteerd met een situatie die ze nog nooit eerder hadden meegemaakt. Ondanks het feit dat ook de Nederlandse overheid vrij rap steunpakketten uit de grond stampte, konden bedrijven weliswaar blijven bestaan (lees: ze werden kunstmatig levend gehouden), maar er waren ook wel degelijk bedrijven die de deuren toch moesten sluiten. Helaas ziet het er voor de komende maanden niet beter uit: het ‘omvalpercentage’ zal stijgen. Immers, de overheidssteun wordt afgebouwd en de uitgestelde termijn van de betalingsverplichtingen ten aanzien van diverse belastingen, zal niet verder worden verlengd.

Veel organisaties –ook in het MKB – werden door de bizarre marktomstandigheden gedwongen een pas op de plaats te maken, medewerkers naar huis te sturen en budgetten te bevriezen. De betaalmoraal aan debiteurenzijde werd nog twijfelachtiger mede ook als gevolg van de problemen die verderop in de ketens ontstonden. Zelfs de bedrijven die het juist vanwege de coronacrisis goed deden moesten alle zeilen bijzetten omdat ze geconfronteerd werden met bijvoorbeeld leveranciers in het buitenland die door de vele beperkende maatregelen tegen productieproblemen aanliepen. Stagnatie in levertijden kwam hier nog eens bovenop.

De financiële dominosteentjes vielen om. De gevolgen voor later zijn – zoals gezegd – nog niet helemaal duidelijk.

Maar we moeten nú wel verder.

Het is de hoogste tijd voor een slimme strategie. De belangrijkste uitdaging ligt bij het beschikbare eigen werkkapitaal dat de basis moet blijven voor het punt aan de horizon.

Daarom: is een ondernemer in staat om in gesprek te gaan met deskundige sparringpartners die kunnen prikkelen, die kunnen meedenken en die inspirerende antwoorden hebben op de nieuwe dagelijkse vragen en uitdagingen? Zijn er creatieve oplossingen om iets te doen aan de bestaande betalingsregelingen die ondernemers met de eigen klanten hebben afgesproken?

Wat kan?

Wat mag?

Zijn er kansen om het begrip ‘(bedrijfs)financiering’ van een nieuwe connotatie te voorzien? Bovenstaande vragen kunnen gelukkig met een ‘Ja’ worden beantwoord.

Er zijn dan ook drie thema’s waar de ondernemer belangstelling voor heeft:

  1. Hoe slaag je er in om te kunnen blijven groeien?
  2. Hoe word je weer écht baas over je eigen portemonnee?
  3. Hoe houd je grip op het eigen werkkapitaal?

1) HOE SLAAG JE ER IN OM TE KUNNEN BLIJVEN GROEIEN?

Kunnen en willen groeien – als ondernemer – wordt bepaald door een aantal essentiële factoren. Van het hebben van doorzettingsvermogen tot aan het etaleren van de ultieme drive en het helder bepalen van haalbare doelstellingen. Maar linksom of rechtsom: aan sommige verplichtingen ontkom je niet. En dan hebben we het over financiële verplichtingen.

Zo zijn er ontzettend veel ondernemers die terecht de kans grepen om gebruik te maken van allerlei noodmaatregelen van het kabinet. Dan hebben we het onder andere over de NOW (Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid) of de TOGS (Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren). Maar ook was er volop gelegenheid om uitstel aan te vragen voor de drie maandelijkse BTW-afrekening. Of sowieso uitstel van het betalen van belasting.

Maar… uitstel is geen afstel. Er komt een moment dat de fiscus aan de deur klopt en de ondernemer op zijn verplichtingen wijst. Dat moment nadert!

Dé vraag die dan rijst is of de ondernemer, die zijn groei-ambities niet opzij heeft gezet, nog wel financiële ruimte behoudt voor zijn investeringen. Als het antwoord ‘Nee’ is op deze vraag en als daardoor de eigen reserves opdrogen, dan is er geen basis voor strategische bedrijfsgroei. Maar ook hier geldt: regeren is vooruitzien. Gezond financieel beleid is het credo. Anders gezegd: er zijn legitieme mogelijkheden om de geplande inkomsten naar voren te halen. Immers de MKB’er heeft geleverd en er zijn uitstaande facturen.

2) HOE WORD JE ÉCHT BAAS OVER JE EIGEN PORTEMONNEE?

Nederlandse bedrijven nemen helaas nog nét iets te vaak een loopje met afgesproken betaaltermijnen waardoor groei vertraagt. Zo lang de euro’s niet ‘terug in de keten’ komen, kan er ook niet worden geïnvesteerd. De ondernemer constateert terecht dat hij met zijn bedrijf te veel achter de feiten aanloopt. En, het frustreert al helemaal als hij ziet dat een concurrerende ondernemer uit de branche, die misschien nét wat meer geluk heeft met het betaalgedrag van zijn debiteuren, wél The Next Step maakt. De gewenste groei is dan meer een achtervolgingsrace.

Kortom, de ondernemer blijkt niet meer de baas over zijn eigen portemonnee. Er is namelijk geen enkele reden om de kredietverschaffer van je klanten te willen zijn.

Boter bij de vis! Financieel afhankelijk zijn van de partijen die van je afnemen is een slechte basis! Dat kan anders!

3) HOE HOUD JE GRIP OP JOUW EIGEN WERKKAPITAAL?

Het begrip ‘werkkapitaal’ is het geld dat direct besteed kan worden aan lopende kosten. Daarbij kan de MKB’er denken aan euro’s die nodig zijn om producten en diensten in te kopen of om het eigen personeel te betalen. Het zijn de feitelijke euro’s op je bankrekening die je gewoon nodig hebt De ondernemer met groei-ambities wil daar grip op houden. Hij wil regie voeren om snel te kunnen beslissen.

Los van de lopende verplichtingen zoals belastingen en aflossingen, zijn die euro’s dus ook bestemd voor groei. Voor het doen van investeringen. Voor de aankoop van grondstoffen, voor een impuls aan het efficiënter maken van de eigen productiecapaciteit. Voor de financiering van nieuwe medewerkers die worden ingehuurd. Noem het maar op. Zonder werkkapitaal zijn er geen mogelijkheden om te groeien. Ook hier geldt dus: daar is een bondgenoot voor nodig die de ondernemer inhoudelijk, praktisch en strategisch ondersteunt.

Maar ja…

Wie is die bondgenoot? Met wie krijg jij weer grip op je eigen financiën?

CASHFLOW MANAGEMENT

Het zal in ieder geval een partij moeten zijn die snapt dat een ondernemer erbij is gebaat als deze sneller wordt uitbetaald maar ook weet op welke wijze relevante data aan de oppervlakte kunnen worden gebracht, waardoor het management betere besluiten kan nemen. Meten is weten. Als je met een flinke mate van betrouwbaarheid kunt voorspellen, dan kun je beter budgetteren. En, dus investeren. Vergeet vooral ook niet de mogelijkheid om in een goed geoutilleerde database de kredietbeperkingen van (nieuwe) klanten te bepalen. Alles op basis van geconstateerde gedragspatronen van de klant.

Deze ultieme bondgenoot behoort overigens ook nog een ander aspect goed te begrijpen. En dan hebben we het over de relatie van de MKB’er met zijn klant, zijn debiteur.

Feitelijk hoeft de debiteur niet eens te weten dat een derde partij – bijvoorbeeld Togather Finance, een zuster bedrijf van Channel Capital uit Londen (UK) – zich bezighoudt met het cashflow management van de leverancier(crediteur). De MKB’er blijft zelf ‘in touch’ met de klant. Alleen neemt Togather Finance de betaling van de facturen over waardoor euro’s binnen een dag al op de eigen rekening staan. Er verandert dus feitelijk niets aan de persoonlijke relatie tussen de MKB’er en zijn klanten. Zo hoort het ook. Als je zaken doet met elkaar, dan gaat het in-the-end toch altijd om de persoonlijke relatie.

Door deze eenvoudige kunstgrepen behoudt de MKB’er regie over zijn eigen ambities en groei.

Hoe mooi kan het leven van een ondernemer dus zijn? Ondernemen wordt weer leuk en perspectieven verschijnen andermaal aan de horizon. Zelfs ook in Coronatijden! Strategisch cashflow management is de sleutel tot groei.

GROEI GEEFT VOLDOENING

Laten we nooit vergeten waarom u ooit naar die Kamer van Koophandel ging om uw bedrijf in te schrijven en te starten als ondernemer. Excelleren en accelereren vormen uw tweede natuur. Groei is voor u een onvoorwaardelijke dagelijkse must; het geeft de meeste voldoening!

Zullen we sparren? Heb je zin en tijd om hier een keer met ons over te sparren?  We nodigen je van harte uit!

Share on linkedin
Share on facebook
Share on twitter
Share on email
[15]
[15]
[vgoAlias]
[vgoAlias]
[id^="_form"]
[id^="_form"]
[id$="_submit"]
[id$="_submit"]
[^;]
[^;]
['on' + event]
['on' + event]
[?&]
[?&]
[^&#]
[^&#]
[(d+)]
[(d+)]
[i]
[i]
[results[1]]
[results[1]]
[elem.name]
[elem.name]
[+_a-z0-9-'&=]
[+_a-z0-9-'&=]
[+_a-z0-9-']
[+_a-z0-9-']
[a-z0-9-]
[a-z0-9-]
[a-z]
[a-z]
[el.name]
[el.name]