Financiering in het MKB en de rol van de MKB-accountant

Zeer recent is er een onderzoek gepubliceerd door de Nemacc (het kenniscentrum van de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA)) en de Erasmus Universiteit Rotterdam over de financiering in het MKB en welke rol de MKB-accountant daarin zou kunnen spelen.

De achtergrond hiertoe is dat veel zgn. microbedrijven in het bijzonder heel veel moeite hebben om hun financiering rond te krijgen. Een microbedrijf is een bedrijf met minder dan 10 werknemers in dienst met een jaaromzet van ≤ € 2 miljoen óf met een waarde van de vaste activa aan het eind van een boekjaar van ≤ € 2 miljoen. Redenen van afwijzing van de financieringsaanvraag kunnen zijn dat deze ondernemers geen zekerheden kunnen bieden, de ondernemer zich onvoldoende voorbereidt en dat voor de financieringsaanvraag niet de juiste documenten worden aangeleverd.

Volgens de DNB-cijfers van ultimo 2017 blijven banken verreweg de grootste verstrekker van vreemd vermogen aan het niet-financiële Nederlandse bedrijfsleven, met een krediet waarvan € 126 miljard door de drie grootbanken aan het MKB is verstrekt. Hiervan betreft het 13 miljard euro waarbij de bedragen kleiner zijn dan € 250.000.

Kredietverstrekking voor deze kleine bedragen is relatief duur, waardoor banken er voor kiezen om een verregaande automatisering van het kredietproces door te voeren teneinde deze kosten te verlagen. Tegelijkertijd zorgt deze automatisering ervoor dat de MKB-ondernemer eerder afhaakt en zijn financieringsaanvraag niet doorzet, omdat het er voor hem allemaal niet makkelijker op wordt.

Een ander punt dat de financieringsmaterie er niet makkelijker op maakt is het feit dat sinds de financiële crisis er naast de sterke groei van leasing en factoring, er ook steeds meer nieuwe financieringsvormen zijn bijgekomen. Hierbij kan je denken aan crowdfunding, Qredits, kredietunies en maar ook het gebruik van cryptomunten als financieringsvorm. Al deze nieuwe vormen brengen ook vele nieuwe partijen met zich mee, wat het er voor de MKB-ondernemer niet makkelijker op maakt en verwarring veroorzaakt.

Over het algemeen genomen is de MKB ondernemer zeer tevreden over zijn accountant daar waar het de controles van de jaarrekeningen betreft. Maar vanuit de MKB-ondernemingen is er een groeiende vraag naar een veranderende rol van accountants. Buiten de reguliere werkzaamheden die de accountant verricht bij het samenstellen van de jaarrekening zouden de MKB-ondernemers een meer proactieve houding wensen ten aanzien van overige adviesdiensten. Te denken valt dan aan meer aandacht voor het businessmodel van de onderneming; de marktgerelateerde factoren (omgevings- en concurrentieanalyse), de kwaliteiten van het management, het debiteuren- en crediteurenbeleid, de liquiditeit, de financieringsdoelen en financieringsvormen, het optimaliseren van de financieringsstructuur en de rentabiliteit van de onderneming.

Ook een derde-belanghebbende, de financiers, zijn van mening dat de mkb-accountant zijn rol nu veel te defensief uitvoert: de MKB-accountant heeft te weinig oog voor de bedrijfsvoering van de ondernemer en de toekomstige verdiencapaciteit van de onderneming. Financiers zijn ook van mening dat de MKB-accountant zijn meerwaarde veel te weinig zichtbaar maakt omdat hij zijn rol als adviseur niet oppakt.

Conclusie van het onderzoek is dat meer hulp van de accountant uitkomst zou kunnen bieden, maar die durft het niet altijd aan om de rol van financieringsdeskundige op zich te nemen. Een belangrijk ding is dat de huidige regelgeving de mkb-accountant geen belemmeringen oplevert bij het uitvoeren van opdrachten die gerelateerd zijn aan ondersteuning bij financieringsaanvragen, dus dat is geen issue. Maar de MKB-accountant ontbreekt het meer aan tijd en het allerbelangrijkste: het ontbreekt hem aan specifieke kennis op het gebied van financiering.

Het beschikbaar maken van specifieke extra educatie voor de MKB-accountant op het vlak van financieringsdeskundigheid zou deze leegte op kunnen vullen en een win-win situatie kunnen betekenen voor zowel de MKB-ondernemer, de MKB-accountant en de financiers. Ook bij Togather staat een goede MKB financiering hoog op de prioriteitenlijst! Daarom start Togather vanaf mei een trainingsprogramma voor (MKB-)accountants om hun specifieke deskundigheid op financieringsgebied te optimaliseren.

Share on linkedin
Share on facebook
Share on twitter
Share on email
[15]
[15]
[vgoAlias]
[vgoAlias]
[id^="_form"]
[id^="_form"]
[id$="_submit"]
[id$="_submit"]
[^;]
[^;]
['on' + event]
['on' + event]
[?&]
[?&]
[^&#]
[^&#]
[(d+)]
[(d+)]
[i]
[i]
[results[1]]
[results[1]]
[elem.name]
[elem.name]
[+_a-z0-9-'&=]
[+_a-z0-9-'&=]
[+_a-z0-9-']
[+_a-z0-9-']
[a-z0-9-]
[a-z0-9-]
[a-z]
[a-z]
[el.name]
[el.name]