Geen debiteuren op de balans.Verleidelijk voor het MKB: wel klanten, geen debiteuren, toch omzet.

Elke ondernemer weet dat het meeste gedoe in zijn bedrijf altijd gaat over geld. Met name de (nog?) niet betaalde facturen zijn helaas te vaak onderwerp van gesprek. Iedere ervaringsdeskundige op dit vlak kan dan ook beslist zijn eigen top-10 lijstje maken met de meest hilarische smoezen van debiteuren om maar niet te hoeven betalen.

Maar eigenlijk is het niet hilarisch. Integendeel!

We hebben het feitelijk over Ondernemersergernis Nummer Eén! Hoe heerlijk is het daarom voor een bedrijf om toch succesvol te kunnen ondernemen en te groeien terwijl deze geen last heeft van de onvoorspelbaarheid van het debiteurenbestand?

Het kán!

Geld lenen bij de bank om de eigen bedrijfsgroei vorm te geven, is namelijk geen optie meer. Het dan maar wachten met investeren staat bovendien in volledig contrast met wat échte ondernemers willen. Die hebben ambitie. Die willen zich niet laten belemmeren in het nastreven van eigen doelen en dromen.

Zo simpel is het.

Gezonde cashflow?
Zelfs ook de bestaande Europese betalingsrichtlijnen bieden geen praktische oplossingen. Als er geen concrete afspraken zijn gemaakt, dan moeten debiteuren hun verplichtingen binnen 30 dagen nakomen. Maar in het dagelijkse ondernemersleven, worden afspraken vaak met voeten getreden.

Echter, de ondernemer wil zijn klant ook niet kwijt. Dus hij ‘accepteert’ in zekere zin de lange betalingstermijn met als gevolg dat hij geen gezonde cashflow meer heeft. De bedrijfscontinuïteit staat onder druk. Vertraging van groei is het gevolg. Het is (helaas) dé grootste actuele uitdaging voor het MKB. Sterker nog: het is een bedreiging!

Handsfree Finance
Juist in tijden waarin banken structureel de hand op de knip houden, worden nieuwe ideeën in de markt gelukkig meer dan vloeibaar. Factoring is intussen gemeengoed geworden, maar eigenlijk gaat het bij dit fenomeen om veel meer: de ondernemer wil vanuit financieel perspectief eigenlijk helemaal niets met debiteuren te maken hebben. Handsfree Finance is The Next Step. Anders gezegd: stille factoring, waarbij goed geautomatiseerde én gepersonaliseerde debiteurenopvolging hét credo is.

Hoe mooi is het dat een ondernemer de uitgestuurde facturen verkoopt aan een partij die dan het betalingsrisico overneemt? Het is credit management in optima forma. Het belangrijkste voordeel? Je kunt verder! Je kunt investeren. Je kunt groeien.

Jaarstukken
Er is echter veel meer: de ratio’s verbeteren omdat er geen debiteuren op de balans staan. Zo krijgen in jouw jaarstukken solvabiliteit en rentabiliteit plots een ander (gunstiger) gezicht. Dat is best interessant bij de publicatie van die jaarstukken.

Want, wat ziet de buitenwereld dan?

Geen debiteuren. Wel omzet!  

We hebben nóg een interessante conclusie: een bedrijf van gemiddelde grootte in het MKB wint tijd. Als het bedrijf het debiteurenbeheer zelf doet, dan kost dit immers wel 10 uur per week. 10 uur aan gedoe! Die uren kun je toch veel beter besteden?

Kortom, tijdwinst. En, efficiency!


Zullen we sparren?

Vanzelfsprekend wil jij ook af van de onvoorspelbaarheid van jouw debiteuren. Heb je zin en tijd om hier een keer met ons over te sparren?  We nodigen je van harte uit!

We Accelerate Your Business

Share on linkedin
Share on facebook
Share on twitter
Share on email
[15]
[15]
[vgoAlias]
[vgoAlias]
[id^="_form"]
[id^="_form"]
[id$="_submit"]
[id$="_submit"]
[^;]
[^;]
['on' + event]
['on' + event]
[?&]
[?&]
[^&#]
[^&#]
[(d+)]
[(d+)]
[i]
[i]
[results[1]]
[results[1]]
[elem.name]
[elem.name]
[+_a-z0-9-'&=]
[+_a-z0-9-'&=]
[+_a-z0-9-']
[+_a-z0-9-']
[a-z0-9-]
[a-z0-9-]
[a-z]
[a-z]
[el.name]
[el.name]