Groeien, niet omdat het kan maar omdat het moet!

Groei van je onderneming is tegenwoordig een item wat hoog op de bedrijfsagenda zou moeten staan: door toenemende digitalisering kunnen veel bedrijven alleen blijven bestaan door te groeien.

Digitalisering is geen doel op zich. Maar het is beslist nodig om als ondernemer aan te sluiten bij wat de toekomst vraagt, want doe je dat niet, dan zet je jezelf mogelijk buitenspel.

Wat verstaan we onder digitalisering?

Digitalisering is het omzetten van data (gegevens) van een analoge naar een digitale gegevensdrager. Gegevens op ‘oude’ informatiedragers, waar een computer niets mee kan, zoals documenten, boeken en geluids-, foto- en filmmateriaal, worden bij digitalisering omgezet naar gegevens die door computers verwerkt en bewerkt kunnen worden. Een paar voorbeelden hiervan zijn: het scannen van bestaande foto’s en documenten en het digitaal opnemen van geluid.

Leuk stukje theorie, maar hoe pas ik dat dan toe in mijn bedrijf?

Dit lichten we toe met 3 mogelijkheden waarmee je door digitalisering groei binnen je bedrijf in gang kan zetten: 

1. Aggregatie binnen het bedrijf.

Op grond van bepaalde criteria individuele delen samenvoegden tot één verzameling, met als doel deze verzamelingen uit bepaalde overwegingen of voor planningsfuncties als één geheel te kunnen beschouwen: met andere woorden het efficiënter maken van je bedrijfsprocessen.

2. Bestaande klanten behouden en nieuwe klanten werven door het aanbieden van een groter productaanbod (productdiversificatie).

Bij inkoop kunnen scherpere prijzen worden bedongen door gebruik te maken van volumevoordeel.

3. Integreren van data-analyses in je bedrijfsvoering.

Door aanwezige data goed te analyseren, ligt er een potentiele kans om vraag en aanbod beter op elkaar af te stemmen. 

Dit kan dan weer een positief effect op je inkoop-, distributie- en verkoopproces hebben.

Voor veel MKB-bedrijven is het moeilijk om bovenstaande mogelijkheden goed te benutten. 

Het kan nu eenmaal veel tijd in beslag nemen, de kennis is vaak niet in huis en als er gespecialiseerd ICT-personeel bij moet worden betrokken dan kost dat vaak ook nog eens veel geld.

Het effect van groei op uw financieringsbehoefte.

Groei heeft niet alleen een omzet verhogend effect, maar de meeste ondernemers voelen dit ook in hun werkkapitaal. Groei moet gefinancierd worden, want om groei te realiseren houdt dit vaak in dat er eerst extra uitgaven nodig zijn: zo zult u meer moeten inkopen, eerst moeten investeren of heeft u extra personeel nodig om de klanten van dienst te kunnen zijn.

In deze gevallen maakt u al kosten voordat het u extra inkomsten oplevert. 

De financiering hiervan gaat vaak als eerste ten koste van de vrije ruimte op uw rekening courant en daarna rekken veel bedrijven de betaaltermijn bij hun eigen crediteuren op. Als de groei structureel is of als u door blijft groeien is extra financiering nodig om deze groeiversnelling zorgeloos te kunnen realiseren.

Wilt u meer weten over de mogelijkheden die Togather u kan bieden om uw groei te kunnen versnellen? Neem dan contact met ons op.

Bronnen: Nederland digitaal en Financieel Dagblad

Share on linkedin
Share on facebook
Share on twitter
Share on email
[15]
[15]
[vgoAlias]
[vgoAlias]
[id^="_form"]
[id^="_form"]
[id$="_submit"]
[id$="_submit"]
[^;]
[^;]
['on' + event]
['on' + event]
[?&]
[?&]
[^&#]
[^&#]
[(d+)]
[(d+)]
[i]
[i]
[results[1]]
[results[1]]
[elem.name]
[elem.name]
[+_a-z0-9-'&=]
[+_a-z0-9-'&=]
[+_a-z0-9-']
[+_a-z0-9-']
[a-z0-9-]
[a-z0-9-]
[a-z]
[a-z]
[el.name]
[el.name]