Het nieuwe faillissementsrecht

Het is iets wat een ondernemer hoopt dat het hem nooit zal overkomen: je kan niet meer aan je betalingsverplichtingen voldoen en een faillissement ligt op de loer. Maar door twee nieuwe wetten kan het straks echt heel anders gaan lopen: er is namelijk steeds meer aandacht om de waarde van een bedrijf en de werkgelegenheid binnen die bedrijven te kunnen behouden.

In juli stuurde minister Sander Dekker (Rechtsbescherming) de Wet homologatie onderhands akkoord (WHOA) naar de Tweede Kamer. Het oorspronkelijke plan was om de gehele faillissementswet op de schop te zetten (dat mocht ook wel, want deze wet stamt uit 1893), maar dat bleek toch wat te makkelijk gedacht.

Een alternatieve benadering werd gekozen waarbij de nadruk zou komen te liggen op fraudebestrijding, een versterking van het reorganiserende vermogen van de ondernemingen en een modernisering van de wet. Twee delen zijn al klaar: de fraudebestrijding en de modernisering van de wet aan de tijd waarin we leven zijn voltooid; rest nog de reorganisatie van de huidige faillissementswet.

De EU speelde ook een rol in de totstandkoming van nieuwe regelgeving: vorige maand is er een nieuwe richtlijn ingevoerd welke als titel ‘Een 2e kans voor ondernemers’ meekreeg. Deze richtlijn bevat de volgende punten:

• Vroegtijdige waarschuwing en toegang tot informatie voor schuldenaren.

• Preventieve herstructureringsstelsels voor schuldenaren.

• Vergemakkelijken van onderhandelingen over preventieve herstructureringsplannen (aanstellen deskundige).

• Vaste structuur van herstructureringsplannen.

• Schorsing van individuele tenuitvoerleggingsmaatregelen: schuldenaren kunnen gebruikmaken van een schorsing tot maximaal 4 maanden.

• Kwijtschelding van schuld: ondernemers met een overmatige schuldenlast kunnen, ten minste één keer gebruik kunnen maken van een procedure die kan leiden tot een volledige kwijting van hun schuld na maximaal 3 jaar.

Critici zetten hier al een kanttekening bij: verdwijnt het belang van de schuldeiser niet te veel naar de achtergrond? En moeten we tegen alle kosten en nadelen bedrijven wel overeind blijven houden?

Er loopt ook er een raadpleging bij diverse partijen voor de Wet overgang van onderneming in faillissement (WOVO). De WOVO heeft als doel de positie van werknemers (die werkzaam zijn in een onderneming die een doorstart wil maken) steviger te maken.

Dat deze WOVO-aanpassing is opgesteld, komt eigenlijk voort uit het feit dat een wet die in 2016 bij de Eerste Kamer lag welke de titel Wet Continuïteit Ondernemingen I (WCOI) meekreeg, door een uitspraak van het Europese Hof van Justitie teniet werd gedaan. De WCOI moest regelen dat de juridische voorwaarden van een zogenaamd ‘flitsfaillissement’ gewaarborgd werden. Dit bleek niet het geval: veel faillissementen werden ten onrechte gebruikt om van werknemers en de geldende arbeidsvoorwaarden af te komen, want deze werknemersrechten regelde de WCOI nou net niet.

De nieuwe WOVO zal bepalen dat werknemers in dienst blijven van de onderneming bij een overgang. Want de nieuwe eigenaar van een bedrijf dat failliet is gegaan moet erg goede redenen hebben om deze werknemers te ontslaan. En als er dan toch mensen ontslagen moeten worden, dan zal dat gebeuren op basis van algemene objectieve criteria. Deze werknemers kunnen bijvoorbeeld niet worden gehouden aan een eventueel geldend concurrentiebeding. Ook heeft de ondernemingsraad van een onderneming adviesrecht; wat ook een aanvullende bepaling is. 

Deze twee nieuwe wetten zouden ervoor moeten zorgen dat een en ander straks beter geregeld gaat worden. Maar ook met deze nieuwe wetten blijft de vraag: voor wie is het faillissementsrecht er? Voor de schuldeisers of voor andere belanghebbenden?

Het is uitermate belangrijk om een goede cashflow te genereren zodat je niet in de situatie komt dat je niet meer aan je betalingsverplichtingen kan voldoen en dat één van bovenstaande wetten op jou van toepassing zou kunnen zijn. Door je factuur te verkopen heb je direct de factuur uitbetaald gekregen én loop je bovenstaand risico niet meer. Neem vrijblijvend contact met ons op om te kijken hoe Togather u hierbij kan helpen.

Bronnen: Financieel DagbladConsilium Europa

Share on linkedin
Share on facebook
Share on twitter
Share on email
[15]
[15]
[vgoAlias]
[vgoAlias]
[id^="_form"]
[id^="_form"]
[id$="_submit"]
[id$="_submit"]
[^;]
[^;]
['on' + event]
['on' + event]
[?&]
[?&]
[^&#]
[^&#]
[(d+)]
[(d+)]
[i]
[i]
[results[1]]
[results[1]]
[elem.name]
[elem.name]
[+_a-z0-9-'&=]
[+_a-z0-9-'&=]
[+_a-z0-9-']
[+_a-z0-9-']
[a-z0-9-]
[a-z0-9-]
[a-z]
[a-z]
[el.name]
[el.name]