Impact van de Covid-19 jaarcijfers bij MKB werkkapitaal financiering

MKB bedrijven (en hun adviseurs) hebben te maken met de negatieve effecten van Covid-19 bij de toetsing van de financieringsaanvraag bij banken en (kort) zakelijk krediet financiers. Waarom en wat is het alternatief?

Tijdens de coronacrisis hebben bedrijven massaal gebruik gemaakt van diverse alternatieve bronnen om hun werkkapitaal te financieren, zoals het uitstellen van de belastingen of gebruik maken van overheidssteunpakketten.

Nu deze bronnen opdrogen, ontstaat er extra druk op het beschikbare werkkapitaal voor de reguliere (groeiende) bedrijfsactiviteiten. Deze druk verhoogt de behoefte aan werkkapitaal financiering, maar drukt de aflossingscapaciteit van een te verstrekken krediet bij banken en andere verstrekkers van (korte) zakelijke kredieten. Bovendien geeft het een correctie op de historische cashflow van de onderneming. Wij zien dan ook  dat veel van deze aanvragen bij dit type financiers niet kunnen worden geaccepteerd.

Deze druk op de liquiditeit ontstaat ook bij de klanten van deze ondernemingen, waardoor betalingstermijnen worden opgerekt en het bekende domino effect kan optreden. Dit effect moeten we voorkomen, omdat we weten dat het niet (op tijd) betaald krijgen van facturen de voornaamste reden is van faillissement.

Door gebruik te maken van een ‘invoice finance’ oplossing, die NIET vreemd vermogen verstrekt, maar een activa overneemt/ koopt (off balance), kan dit domino effect worden voorkomen. Betalingstermijnen, ook als deze langer worden, vallen daarmee buiten het risico van de onderneming, ook in geval van faillissement. De aard van deze vorm van werkkapitaal financiering zorgt dat het actief de waarde vertegenwoordigt en niet de toekomstige aflossingscapaciteit van de onderneming waardoor aanvragen voor werkkapitaal op deze manier een grotere kans van slagen hebben!

De 10 voordelen van de invoice finance oplossing van Togather Finance op een rij:

  1. Het werkkapitaal dat beschikbaar komt, is 95% van de gefactureerde omzet en groeit mee met de omzetontwikkeling. Het biedt extra werkkapitaal (tot 95% van de factuurwaarde).
  2. Er is geen sprake van krediet dat moet worden terugbetaald. De betaling van de factuur door de klant is de eigenlijke terugbetaling.
  3. Het kredietrisico van de gefinancierde facturen van het bedrijf wordt overgenomen, zodat het geen verhoogd kredietrisico heeft in geval van faillissement.
  4. De kredietwaardigheid van toekomstige en bestaande klanten wordt bewaakt en er wordt inzicht en zekerheid gegeven over de verwachte cashflow.
  5. De kasstroom van de onderneming is voorspelbaar en de onderneming hoeft zich geen zorgen te maken over eventuele betalingsachterstanden aan klanten.
  6. In het onwaarschijnlijk geval dat de factuur niet betaald wordt, verzorgt Togather een professioneel vervolgtraject inclusief een (gerechtelijk) incassotraject.
  7. Bij Togather vindt de communicatie met klanten plaats namens de onderneming, Togather opereert dus op de achtergrond. De klant behoudt op deze manier het persoonlijke contact zijn afnemer.
  8. De onderneming heeft 24/7 toegang tot het Togather platform inclusief koppeling met het boekhoudsysteem van het bedrijf.
  9. Te combineren met andere vormen van financiering, omdat alleen de facturen als zekerheid dienen.
  10. De overstap van bijvoorbeeld een rekening-courant bij een bank of kort zakelijk krediet kan plaatsvinden op basis van de bestaande debiteurenpositie. Togather neemt immers de gehele portefeuille van verzekerbare facturen over.

Help jij een ondernemer die én geholpen wilt worden met een duurzame werkkapitaal financiering én beter grip heeft en houdt op zijn cashflow? Ons team bespreekt graag met jou de mogelijkheden voor jouw klant. “Samen helpen we klanten groeien.” – Frank Reijn, partner manager.

Share on linkedin
Share on facebook
Share on twitter
Share on email
[15]
[15]
[vgoAlias]
[vgoAlias]
[id^="_form"]
[id^="_form"]
[id$="_submit"]
[id$="_submit"]
[^;]
[^;]
['on' + event]
['on' + event]
[?&]
[?&]
[^&#]
[^&#]
[(d+)]
[(d+)]
[i]
[i]
[results[1]]
[results[1]]
[elem.name]
[elem.name]
[+_a-z0-9-'&=]
[+_a-z0-9-'&=]
[+_a-z0-9-']
[+_a-z0-9-']
[a-z0-9-]
[a-z0-9-]
[a-z]
[a-z]
[el.name]
[el.name]