MKB-Financieringen: nieuwe ontwikkelingen

MKB-Financieringen: nieuwe ontwikkelingen

Uit een onlangs gepubliceerd onderzoek van de Rabobank bedroeg in 2018 de totale omvang van uitstaande financieringen aan het Nederlands bedrijfsleven ca. € 300 miljard. Het deel dat daarvan werd geleend aan MKB-bedrijven bedroeg € 130 miljard. Ten opzichte van 2017 is dit een groei van € 4 miljard.

Of uw bedrijf nu in de startfase, de groeifase of de volwassenheidsfase zit, er zijn tegenwoordig vele financieringsvormen en diverse aanbieders beschikbaar. Bancaire kredietverlening neemt nog steeds het grootste deel van de kredietverlening voor het MKB voor zijn rekening, maar alternatieve financieringsvormen komen ook steeds vaker voor. 

Bij deze alternatieve financieringsvormen moet men bijvoorbeeld denken aan: 

• Crowdfunding,

• Alternatieven:

o Venture capital (durfkapitaal of risicodragend kapitaal, veelal bij startende ondernemingen),

o Informal investors (investeerder die eigen vermogen investeert in andere bedrijven. Vaak pas interessant als financiering bij een bank of eigen vermogen investeren geen oplossing meer kan zijn),

o Private Equity (oftewel privaat vermogen: beleggen in aandelen die niet op de beurs staan genoteerd. Dit kunnen investeringen in jonge risicovolle bedrijven zijn (durfkapitaal), maar ook in langer bestaande bedrijven),

o Kapitaalmarktproducten (de markt waarop vermogenstitels (aandelen, obligaties en opties) worden verhandeld met een onbepaalde looptijd of met looptijden vanaf circa twee jaar),

o Direct lending (directe financiering van bedrijven door een institutionele belegger).

• Andere distributievormen, Leasing & Factoring.


Hieronder wordt er nader ingegaan op de laatstgenoemde financieringsvorm Factoring:

Factoring is een vorm van debiteurenfinanciering. Een ondernemer draagt zijn facturatie en debiteurenrisico over aan een gespecialiseerd bedrijf, de factoringmaatschappij. In ruil voor een vergoeding aan dit bedrijf ontvangt de ondernemer direct zijn geld. Factoring kan een snelle en adequate manier zijn om aan werkkapitaal te komen, want waar banken vaak strenge eisen, ingewikkelde contracten, complexe samenwerkingen en langlopende verplichtingen als eis stellen, is dat bij factoring niet het geval.

Factoraars financieren in de regel meer dan 70% van de waarde van uw debiteuren, terwijl banken in de regel maar maximaal 50% van deze debiteurenwaarde willen financieren. Zo krijgt u met factoring dus de beschikking over meer werkkapitaal.

Met de oplossing van Togather kunt u ongestoord verder groeien, loopt u geen risico op faillissement of wanbetaling; wordt 95% van de factuur binnen 24 uur aan u betaald (ook facturen van uw internationale klanten), wordt uw liquiditeit bewaakt en kan u gratis gebruik maken van het online platform. Bent u benieuwd naar de mogelijkheden die Togather u kan bieden? Neem dan snel vrijblijvend contact met ons op.


Bronnen: Accountancy van morgenRabobank

Share on linkedin
Share on facebook
Share on twitter
Share on email
[15]
[15]
[vgoAlias]
[vgoAlias]
[id^="_form"]
[id^="_form"]
[id$="_submit"]
[id$="_submit"]
[^;]
[^;]
['on' + event]
['on' + event]
[?&]
[?&]
[^&#]
[^&#]
[(d+)]
[(d+)]
[i]
[i]
[results[1]]
[results[1]]
[elem.name]
[elem.name]
[+_a-z0-9-'&=]
[+_a-z0-9-'&=]
[+_a-z0-9-']
[+_a-z0-9-']
[a-z0-9-]
[a-z0-9-]
[a-z]
[a-z]
[el.name]
[el.name]