Nemen MKB-ondernemers ondanks corona wel hun verantwoordelijkheid om te willen groeien?

Vitale beroepsgroepen! Wie of wat zijn dat eigenlijk? Het was dé discussie in Nederland toen de coronacrisis op z’n (voorlopige?) hoogtepunt was in het voorjaar van 2020.  Het is daarom de hoogste tijd geworden om een vitale beroepsgroep eens extra onder de aandacht te brengen; de ondernemers!

Jij – als ondernemer – bent namelijk essentieel!

Jouw bedrijf is daardoor van wezenlijk belang.

Conclusie: je behoort tot een vitale beroepsgroep!

Maar, handel je wel daarnaar?

Voordat we die vraag beantwoorden, is het interessant om het begrip ‘ondernemerschap’ nader te beschouwen en te zien waar het verband ligt met ‘vitaal’ of ‘essentieel’.  

Er zijn genoeg argumenten.

Zo is bijvoorbeeld het MKB met afstand de grootste banenaanjager en daardoor – als collectief – een motor voor wereldwijde economische ontwikkelingen. Zeker vanuit Nederland beredeneerd, is dit inzicht belangrijk: we zijn immers een exportland door onze open economie. We handelen graag over de grens en daar profiteren we van binnen onze eigen landsgrenzen.

Innovatie

Daarnaast speelt het MKB een belangrijke rol op het gebied van duurzaamheidsambities. Er is op dit thema volop innovatie in denken en doen. En, niet onbelangrijk: het MKB draagt substantieel bij aan het wegnemen van de ongelijkheid in de samenleving.

Los van jouw eigen commerciële groei-ambities, is jouw rol binnen het MKB dus feitelijk groter, breder en vitaler dan je je misschien zo op het eerste gezicht had gerealiseerd.

Coronacrisis: plannen bijstellen

Toen de Coronacrisis serieus werd en vrijwel de gehele wereld in een lockdown belandde, moest jij ook jouw plannen en ambities bijstellen. De ene ondernemer verkeerde plots in heel zwaar weer (geen omzet omdat alles stil viel!). De andere ondernemer moest met zijn bedrijf alle zeilen bijzetten om aan de plots sterk toenemende vraag vanuit de markt te kunnen voldoen.

Daardoor belandde het vraagstuk over succesvol en ambitieus ondernemerschap én de daaraan gerelateerde ondernemersgroei in verrassende nieuwe dimensies. Maar, wát die dimensies ook waren: het bleef voor jou gaan om één belangrijke uitdaging: hoe kan ik blijven groeien?

Je constateerde bovendien – ondanks de wegvallende omzet – dat er nog wél openstaande facturen in de administratie stonden. Maar dat gold ook voor ondernemers en bedrijven die juist profiteerden van de coronacrisis: zij vroegen zich af hoe ze hun groei toch konden faciliteren, want… helaas worden rekeningen niet altijd meteen betaald. Daar zit soms een paar weken tussen! Of, langer!

Kortom… ondernemersuitdagingen in een ander, nieuw en ook spannend perspectief lagen op het bureau van de ambitieuze groei-ondernemer.

Overleven versus doorleven

Op macro-niveau erkenden politici en beleidsmakers deze knelpunten: het verklaarde de vele steunmaatregelen. Maar, deze waren gericht op ‘overleven’, terwijl een ondernemer van nature juist is gericht op ‘doorleven en groeien’.

Natuurlijk is het fantastisch dat de overheid bijsprong, maar juist in coronatijden bleek des te meer dat het goed kunnen managen van de eigen liquiditeit, om werkkapitaal te verkrijgen, dé grote uitdaging bleef ten behoeve van de eigen bedrijfseconomische groei. Daardoor heb je het automatisch ook over de optelsom daarvan: maatschappelijke groei!

Morele recht

Ondernemers – die lef hebben en risico nemen – zouden eigenlijk hét morele recht moeten hebben op het kunnen waarmaken van groei. Voor zichzelf en voor het collectief. Maar realiseren ondernemers zich wel dat ze juist daar ook (meer!) hun verantwoordelijkheid kunnen nemen?

Zijn ondernemers wel genoeg op zoek naar vitale bondgenoten die op dat vlak concrete ondersteuning bieden. We hopen van wel, want hoewel ondernemers het ook vaak graag ‘alleen en onafhankelijk’ willen doen, weten de meeste ondernemers gelukkig dat je soms de expertise, de kracht én de innovatie van buitenaf moet halen. Je kunt nu eenmaal niet alles zelf doen. En, zeker niet alles weten.

Kortom, ondernemers in het MKB verdienen alle steun en oplossingen om te kunnen innoveren waardoor ze The Next Level kunnen bereiken. De prachtige consequentie is dat ze hierdoor hun vitale functies voor de samenleving als geheel behouden: méér werkgelegenheid, méér export, toename van economische ontwikkelingen, een hoger niveau van innovatie en het verder wegnemen van de ongelijkheid in de samenleving.

Ondernemers zijn dus in staat om de coronacrisis te trotseren!

Conclusie: jij bent essentieel. Jouw bedrijf is van wezenlijk belang. Jouw ondernemerschap is een vitale beroepsgroep.

Dus handel daarnaar. En, blijf groeien!

Een keertje hierover sparren?
Neem meteen contact met ons op! Wij hebben altijd zin in een goed gesprek over ondernemerschap en groei!

Share on linkedin
Share on facebook
Share on twitter
Share on email
[15]
[15]
[vgoAlias]
[vgoAlias]
[id^="_form"]
[id^="_form"]
[id$="_submit"]
[id$="_submit"]
[^;]
[^;]
['on' + event]
['on' + event]
[?&]
[?&]
[^&#]
[^&#]
[(d+)]
[(d+)]
[i]
[i]
[results[1]]
[results[1]]
[elem.name]
[elem.name]
[+_a-z0-9-'&=]
[+_a-z0-9-'&=]
[+_a-z0-9-']
[+_a-z0-9-']
[a-z0-9-]
[a-z0-9-]
[a-z]
[a-z]
[el.name]
[el.name]