Nederland loopt achter in het gebruiken van alternatieve financieringsvormen zoals leasing, factoring en crowdfunding.

Een recent gepubliceerd onderzoek van kredietverzekeraar Euler Hermes toont aan dat nergens in Europa MKB-bedrijven zoveel moeite hebben met het vinden van financiering als in Nederland.

Als vergelijkingsmaatstaf wordt hiervoor het bruto binnenlands product (bbp) tegen marktprijzen gebruikt. Het bbp is de totale geldwaarde van alle in een land geproduceerde finale goederen en diensten gedurende een bepaalde periode (meestal een jaar).

Er is becijferd dat het financieringstekort in Nederland inmiddels is opgelopen tot 22% van ons bbp, een cijfer dat ons helaas koploper maakt in Europa, gevolgd door België (14%) en Frankrijk (9%). Het mag duidelijk zijn dat dit cijfer aangeeft dat onze economische groei hierdoor beperkt wordt. 

Hoe komt het dat Nederlandse MKB-bedrijven zo veel moeite hebben om aan geld te komen? De belangrijkste oorzaak is dat we in Nederland weinig keus hebben op het gebied van financiering: het overgrote deel van de kredietvoorziening (90%!) wordt gedaan door een aantal grootbanken. 

Nederland loopt ook achter in het gebruiken van alternatieve financieringsvormen zoals leasing, factoring, crowdfunding, Qredits, kredietunies en financiering d.m.v. cryptomunten.

Het onderzoek dat door Euler Hermes is gepubliceerd wordt ook bevestigd door een recente enquête die is gehouden door het MKB-financieringsplatform October onder ruim 1000 Nederlandse MKB-ondernemers. In deze enquête geeft 48% van de geënquêteerden aan dat zij problemen ondervinden om hun financiering rond te krijgen en dat deze financieringstekorten een negatieve invloed hebben op hun ondernemerschap.

De resultaten van de enquête van October geven niet alleen aan dat de krediettekorten het grootste zijn in de Bouw (60%) en de Retail sector (54%), maar dat ook de geografische plek van de onderneming bepalend is. Zo geeft 33% van de bedrijven die in het zuiden van het land gevestigd zijn aan dat zij problemen hebben om voldoende kapitaal aan te trekken. In het westen van het land ligt dit percentage op 29%. Het oosten van het land staat op de 3e plek met 25%. Het makkelijkst is het om financiering te vinden in het noorden van het land: daar geeft ‘slechts’ 22% aan dat zij moeite hebben financiering te vinden.

Alternatieve financiering

Een andere opvallende uitkomst uit de enquête van October is het feit dat er in 2018 bijna 50% meer kapitaal werd opgehaald met crowdfunding dan het jaar ervoor. In 2018 was dit bedrag € 329 miljoen. Maar uitkomsten uit de enquête geven aan dat ondernemers uit de volgende branches deze vorm van alternatieve financiering (nog) te onbetrouwbaar vinden: Transport en Logistiek (70%); Bouw (66%) en Retail (59%). Dit is dus een gebied waar kansen liggen.

Als we teruggaan naar de eurozone als geheel dan kunnen we gelukkig concluderen dat er voor het MKB in de afgelopen jaren al veel is verbeterd. In 2015 bedroeg de financieringskloof nog 6% van het bbp; in 2019 is deze kloof tot 3% afgenomen. We lopen echter nog altijd achter bij de financieringskloof van de Verenigde Staten die 2% groot is.

Oorzaken voor de Europese halvering van de kloof in de afgelopen vier jaar zijn o.a. het ruime beleid van de ECB door leningen op te kopen zodat banken meer ruimte kregen om krediet te verstrekken, en de komst van meer niet-bancaire aanbieders van geld. 

Ook was er een significante daling van de kredietvraag in Spanje en Italië.

Ook zijn de MKB-ondernemingen door de algehele economische opleving beter in staat om nieuwe projecten vanuit hun eigen kasstroom te financieren.

Maar hoe je het ook wendt of keert: het MKB vormt de economische ruggengraat van de Europese economie – de MKB-bedrijven zijn goed voor bijna 70% van de totale werkgelegenheid in de niet-financiële sector en daarmee genereren ze bijna 60% van de totale bruto toegevoegde waarde.

De route naar een passende financiering is vaak lastig voor een ondernemer. Gelukkig zijn er goede adviseurs die een klant prima van dienst kunnen zijn. Wilt u meer weten over de mogelijkheden? Wij van Togather brengen u graag in contact met een passende partner of vertellen u graag over onze dienstverlening.

Bron: Financieel DagbladEuler Hermes & NL October

Share on linkedin
Share on facebook
Share on twitter
Share on email
[15]
[15]
[vgoAlias]
[vgoAlias]
[id^="_form"]
[id^="_form"]
[id$="_submit"]
[id$="_submit"]
[^;]
[^;]
['on' + event]
['on' + event]
[?&]
[?&]
[^&#]
[^&#]
[(d+)]
[(d+)]
[i]
[i]
[results[1]]
[results[1]]
[elem.name]
[elem.name]
[+_a-z0-9-'&=]
[+_a-z0-9-'&=]
[+_a-z0-9-']
[+_a-z0-9-']
[a-z0-9-]
[a-z0-9-]
[a-z]
[a-z]
[el.name]
[el.name]