Wettelijke betaaltermijnen gaan nu ook veranderen, nog sneller je geld?

MKB-ondernemers zullen dit wellicht zelf ook wel eens meegemaakt hebben: er doet zich de mooie gelegenheid voor om met een groot bedrijf in zee te gaan. Maar vaak willen die grote bedrijven een korting bedingen bij betaling binnen 30 dagen of wordt er zelfs contractueel vastgelegd dat de betaaltermijn wordt vastgesteld op 60 dagen. 

Overigens mag er tussen bedrijven van dezelfde grootte nog contractueel van deze wettelijke betaaltermijn van 60 dagen worden afgeweken en is de betaaltermijn soms zelfs 90 of 120 dagen. Wat doe je dan? Laat je een mogelijk lucratieve deal hierop afketsen of neem je het risico dat je je eigen facturen ook later moet gaat betalen?

Sinds 1 juli 2017 is er de wettelijk verplichting voor grotere bedrijven om kleinere (MKB-)bedrijven binnen 60 dagen te betalen. Eerst leek dat goed nieuws te zijn: de betaaltermijn daalde inderdaad.  Maar inmiddels is de betaaltermijn weer opgelopen tot meer dan 40 dagen, terwijl het economisch juist beter gaat. Je moet er niet aan denken hoe lang men op zijn geld moet wachten als het economisch slechter zou gaan. Bij invoering van deze wet was het ministerie van Economische Zaken en Klimaat al bang dat deze 60 dagen termijn zou leiden tot langere betaaltermijnen.

Voor de MKB-bedrijven is deze wettelijke betaaltermijn van 60 dagen echt wel een potentieel probleem aan het worden: hun aankopen zijn vaak afhankelijk van de binnengekomen gelden. Geld dat er niet is, kan je ook niet uitgeven. In een eerdere blog is er al eens geschreven over de moeilijkheid van de MKB-ondernemingen om financiering te verkrijgen, dus dit lost het liquiditeitsprobleem ook niet op en daarbij kost geld lenen ook weer geld.

Een wettelijke betaaltermijn van 30 dagen zou voor de MKB-ondernemingen een welkome wijziging zijn. Voor overheden geldt nu al een betaaltermijn van 30 dagen, terwijl dit jaren geleden schrikbarend slechte betalers waren. Het kan dus wel!

MKB-Nederland heeft op 23 april Mona Keijzer (de Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat (EZK)) over bovenstaande problematiek een brief geschreven.

Bij het schrijven van deze blog heeft Mona Keijzer toegezegd om aan deze wens tegemoet te gaan komen: zij onderschrijft het belang dat de MKB-ondernemers sneller hun geld moeten krijgen voor hun geleverde producten en prestaties. Het was al gepland dat er een evaluatie van de Wet betalingstermijnen grote bedrijven zou plaatsvinden in de zomer van 2019.  Als uit deze evaluatie blijkt dat de 60 dagen inderdaad als norm gehanteerd wordt, zal de Staatssecretaris dit door middel van een wetswijziging aanpassen naar 30 dagen.

Hoe je het wendt of keert, bij Togather zeggen we: als je met ons zaken doet ben je verzekerd van je geld!

Bronnen:De OndernemerFinancieel Dagblad & Rijksoverheid

Share on linkedin
Share on facebook
Share on twitter
Share on email
[15]
[15]
[vgoAlias]
[vgoAlias]
[id^="_form"]
[id^="_form"]
[id$="_submit"]
[id$="_submit"]
[^;]
[^;]
['on' + event]
['on' + event]
[?&]
[?&]
[^&#]
[^&#]
[(d+)]
[(d+)]
[i]
[i]
[results[1]]
[results[1]]
[elem.name]
[elem.name]
[+_a-z0-9-'&=]
[+_a-z0-9-'&=]
[+_a-z0-9-']
[+_a-z0-9-']
[a-z0-9-]
[a-z0-9-]
[a-z]
[a-z]
[el.name]
[el.name]