Factoring

Factoring is een alternatieve financieringsvorm voor ondernemers, waarbij facturen direct worden uitbetaald. Hierbij wordt het werkkapitaal verbeterd en worden veelal de debiteuren beheerd door een externe partij. Vorderingen die openstaan bij klanten worden verkocht aan de factormaatschappij, zij betalen direct de factuur uit, waardoor de liquiditeit van het bedrijf meteen wordt vergroot. Dit zorgt ervoor dat bedrijven binnen een korte tijd de beschikking hebben over financiële middelen zonder er op te wachten.

Togather Factoring

Iedere ondernemer streeft ernaar om financieel geen risico te lopen en behoudt dan ook graag de controle op zijn liquiditeit. In tegenstelling tot traditionele factoring heb je bij Togather de voordelen dat je geen betalingsrisico loopt, je geen administratieve rompslomp hebt en je in contact blijft met je eigen klanten. Wij blijven onzichtbaar op de achtergrond om de liquiditeit te bewaken. 

Factoring bij Togather zorgt ervoor dat je liquiditeit meegroeit met je omzet, daar waar banken geen mogelijkheden bieden om bijvoorbeeld piekmomenten op te vangen. De nieuwe vorm van factoring die Togather biedt zorgt ervoor dat jij niet meer hoeft te wachten op de betalingen van jouw klant, geen kredietrisico meer loopt en het debiteurenbeheer wordt verzorgd.

Togather Factoring 2.0

Wij vinden dit het ei van Columbus, maar noemen het Factoring 2.0. Hiermee dekken we financiële risico’s af voor 100% om jouw groei en ambitie te verwezenlijken.

Voordelen

–  Van ondernemers voor ondernemers
–  Wij kopen de facturen en betalen binnen dag
–  We helpen de liquiditeit te bewaken

Dit is slechts één van de tien voordelen van onze nieuwe manier van factoring. Wil je kunnen berekenen wat dit voor jou betekent? Bereken hier hoeveel geld je krijgt.

Togather Finance corona crisis

Togather versus bestaande factoring oplossingen

togather ;

Traditioneel

American Style

Customer experience

Geen mededeling aan de klant op de facturen
Vermelding van bankrekening nummer van Factor op factuur

Je vermeldt de naam
van de factor op je factuur

Kredietrisico

Faillissement risico volledig bij Togather

Risico bij jou of verzekerd (via factor) dekking 80-90%

Faillissement risico
(deels) bij factor

Credit management

Gratis credit management workflow platform.
Jij houdt persoonlijk
contact met klant

Zelf doen of uitbesteedt uit naam van factor

Uit naam
van factor

Internationale transacties

* soms mogelijk voor een beperkt
aantal landen

Togather versus bestaande factoring oplossingen

togather ;

Customer experience

Geen mededeling aan de klant op de facturen

Kredietrisico

Faillissement risico volledig bij Togather

Credit management

Gratis credit management workflow platform. Jij houdt persoonlijk contact met klant

Internationale transacties

* soms mogelijk voor een beperkt aantal landen

Traditioneel

Customer experience

Vermelding van bankrekening
nummer van Factor op factuur

Kredietrisico

Risico bij jou of verzekerd (via factor)
dekking 80-90%

Credit management

Zelf doen of uitbesteedt uit naam van factor

Internationale transacties

American Style

Customer experience

Je vermeldt de naam
van de factor op je factuur

Kredietrisico

Faillissement risico (deels) bij factor

Credit management

Uit naam
van factor

Internationale transacties

“Werkkapitaal om de groeiambities waar te maken”

Peter van der Wilk
Mede-eigenaar – Westland Accountancy

Togather voor
iedere MKB-er
met groeiambities