Onze methode

Het werkt heel simpel

1.

Je verstrekt jouw afnemer en Togather de factuur (digitaal).

2.

Dezelfde dag wordt 95%* van de factuur voldaan door Togather.

3.

De betaling van de afnemer wordt ontvangen en wij betalen nog een % afhankelijk van het moment van ontvangst*.

*Na het toekennen van een limiet aan jouw klanten, nemen wij alle niet vervallen facturen van deze klanten over. Als jouw klant de factuur voldoet, betalen wij nog een % afhankelijk van het moment van ontvangst.

Een rekenvoorbeeld?

Klik hier voor meer informatie