Factoring

Factoring is een alternatieve financieringsvorm voor ondernemers, waarbij facturen direct worden uitbetaald. Hierbij wordt het werkkapitaal verbeterd en worden veelal de debiteuren beheerd door een externe partij. Vorderingen die openstaan bij klanten worden verkocht aan de factormaatschappij, zij betalen direct de factuur uit, waardoor de liquiditeit van het bedrijf meteen wordt vergroot. Dit zorgt ervoor dat bedrijven binnen een korte tijd de beschikking hebben over financiële middelen zonder er op te wachten.

Togather Factoring

Iedere ondernemer streeft ernaar om financieel geen risico te lopen en behoudt dan ook graag de controle op zijn liquiditeit. In tegenstelling tot traditionele factoring heb je bij Togather de voordelen dat je geen betalingsrisico loopt, je geen administratieve rompslomp hebt en je in contact blijft met je eigen klanten. Wij blijven onzichtbaar op de achtergrond om de liquiditeit te bewaken. 

Factoring bij Togather zorgt ervoor dat je liquiditeit meegroeit met je omzet, daar waar banken geen mogelijkheden bieden om bijvoorbeeld piekmomenten op te vangen. De nieuwe vorm van factoring die Togather biedt zorgt ervoor dat jij niet meer hoeft te wachten op de betalingen van jouw klant, geen kredietrisico meer loopt en het debiteurenbeheer wordt verzorgd.

Togather Factoring 2.0

Wij vinden dit het ei van Columbus, maar noemen het Factoring 2.0. Hiermee dekken we financiële risico’s af voor 100% om jouw groei en ambitie te verwezenlijken.

Voordelen

-  Van ondernemers voor ondernemers
-  Wij kopen de facturen en betalen binnen 2 dagen
-  We helpen de liquiditeit te bewaken

Zie hier nog meer voordelen van onze nieuwe manier van factoring. Wil je kunnen berekenen wat dit voor jou betekent? Zie onze rekenmodule.