Kredietrisico

Ieder bedrijf heeft er mee te maken, het risico dat debiteuren niet tijdig of helemaal niet haar financiële verplichting nakomen. Dit risico kan direct financiële gevolgen hebben op de liquiditeit en het eigen vermogen van het bedrijf en kan zelfs tot faillissement leiden. De 4 meest voorkomende uitdagingen waar het MKB tegen aanloopt tijdens de groei van hun onderneming zijn de lange betaaltermijnen van debiteuren. 40% van het MKB kampt hiermee en ervaart dit als belemmering om hun ambities waar te kunnen maken. Grip houden op het kredietrisico, niet alleen wanneer maar ook of ze wel betalen blijft een uitdaging.

Togather tegen kredietrisico

Togather kan jou helpen het kredietrisico te verminderen en jouw onderneming de kans te geven om haar groei te continueren of zelfs te versnellen door het laten meegroeien van het beschikbare werkkapitaal met je omzet. Je hebt dus blijvend grip op de liquiditeit en het kredietrisico. Zo kun je bij Togather altijd vooraf informeren of de factuur van jouw klant kan worden aangekocht en neemt zo de zorgen over het kredietrisico weg. Zo heb je als ondernemer meer tijd voor je groeiende klantenbase en core business en kan je de bijkomende complexe financiële administratie aan ons overdragen.

Togather Factoring 2.0

Geen enkele ondernemer houdt van financiële risico’s, ook niet voor een klein beetje. Daarom dekt Togather financiële risico’s af voor 100%. Kansen om de groei te continueren kunnen verzilverd worden dankzij het beschikbare werkkapitaal, dat meegroeit met de omzet.

Voordelen

-  Togather biedt grip op het kredietrisico en liquiditeit
-  Je blijft op de hoogte van de kredietwaardigheid van je klanten
-  Mogelijkheid tot overname van de niet vervallen factuurportefeuille van kredietwaardige klanten.

Zie hier nog meer voordelen van onze nieuwe manier van factoring. Wil je kunnen berekenen wat dit voor jou betekent? Zie onze rekenmodule.