Kredietrisico

Ieder bedrijf heeft er mee te maken, het risico dat debiteuren niet tijdig of helemaal niet haar financiële verplichting nakomen. Dit risico kan direct financiële gevolgen hebben op de liquiditeit en het eigen vermogen van het bedrijf en kan zelfs tot faillissement leiden. De 4 meest voorkomende uitdagingen waar het MKB tegen aanloopt tijdens de groei van hun onderneming zijn de lange betaaltermijnen van debiteuren. 40% van het MKB kampt hiermee en ervaart dit als belemmering om hun ambities waar te kunnen maken. Grip houden op het kredietrisico, niet alleen wanneer maar ook of ze wel betalen blijft een uitdaging.

Togather tegen kredietrisico

Togather kan jou helpen het kredietrisico te verminderen en jouw onderneming de kans te geven om haar groei te continueren of zelfs te versnellen door het laten meegroeien van het beschikbare werkkapitaal met je omzet. Je hebt dus blijvend grip op de liquiditeit en het kredietrisico. Zo kun je bij Togather altijd vooraf informeren of de factuur van jouw klant kan worden aangekocht en neemt zo de zorgen over het kredietrisico weg. Zo heb je als ondernemer meer tijd voor je groeiende klantenbase en core business en kan je de bijkomende complexe financiële administratie aan ons overdragen.

Togather Factoring 2.0

Geen enkele ondernemer houdt van financiële risico’s, ook niet voor een klein beetje. Daarom dekt Togather financiële risico’s af voor 100%. Kansen om de groei te continueren kunnen verzilverd worden dankzij het beschikbare werkkapitaal, dat meegroeit met de omzet.

Voordelen

–  Togather biedt grip op het kredietrisico en liquiditeit
–  Je blijft op de hoogte van de kredietwaardigheid van je klanten
–  Mogelijkheid tot overname van de niet vervallen factuurportefeuille van kredietwaardige klanten.

Dit is slechts één van de tien voordelen van onze nieuwe manier van factoring. Wil je kunnen berekenen wat dit voor jou betekent? Bereken hier hoeveel geld je krijgt.

Togather versus bestaande factoring oplossingen

togather ;

Traditioneel

American Style

Customer experience

Non disclosed verkoop
geen mededeling aan debiteur

Jouw klant betaalt
op rekening factor

Jouw klant betaalt
op rekening factor

Kredietrisico

Faillissement risico volledig bij Togather

Risico bij jou of verzekerd (via factor)
dekking 80-90%

Faillissement risico
(deels) bij factor

Credit management

Gratis credit management workflow platform.
Jij houdt persoonlijk
contact met klant

Zelf doen of
uitbesteedt
uit naam van factor

Uit naam
van factor

Internationale transacties

* soms mogelijk voor een beperkt
aantal landen

Togather versus bestaande factoring oplossingen

togather ;

Customer experience

Geen mededeling aan de klant op de facturen

Kredietrisico

Faillissement risico volledig bij Togather

Credit management

Gratis credit management workflow platform. Jij houdt persoonlijk contact met klant

Internationale transacties

* soms mogelijk voor een beperkt aantal landen

Traditioneel

Customer experience

Vermelding van bankrekening
nummer van Factor op factuur

Kredietrisico

Risico bij jou of verzekerd (via factor)
dekking 80-90%

Credit management

Zelf doen of uitbesteedt uit naam van factor

Internationale transacties

American Style

Customer experience

Je vermeldt de naam
van de factor op je factuur

Kredietrisico

Faillissement risico (deels) bij factor

Credit management

Uit naam
van factor

Internationale transacties

“Ik ben blij dat ik de piekmomenten op kan vangen.“

Dimitri Romijn
CFO – SWETS GROUP BV

Snel werkkapitaal beschikbaar voor de groei van jouw bedrijf