Liquiditeit netto werkkapitaal

Eenvoudig gezegd is werkkapitaal ‘alles wat nog via verkoop in geld omgezet moet worden’. Het zijn uitgaven die je doet om jouw product te produceren of dient te verlenen. Deze moet uiteindelijk nog tot omzet en winst leiden.

Netto werkkapitaal en liquiditeit zijn twee aspecten die nauw met elkaar zijn verbonden, beide ratio’s gebruiken namelijk dezelfde gegevens en cijfers. Veel bedrijven lijken hiermee te worstelen. Uit onderzoek is gebleken dat voornamelijk MKB’ers meer geld hebben zitten in voorraden, debiteuren en onderhanden werk (vlottende activa) dan in inventaris en gebouw (lang-lopende activa). Vooral de debiteurentermijn is in het MKB een probleem, gemiddeld betalen klanten namelijk pas na 81 dagen. Daarom moeten bedrijven altijd kritisch blijven kijken naar oplossingen voor het onderhouden van een stabiele liquiditeit.

Togather voor meer liquiditeit en netto werkkapitaal

In plaats van wachten op de betalingen van je debiteuren kopen wij jouw debiteuren portefeuille. Dit betekent dat je sneller beschikt over een positief netto werkkapitaal en je geen zorgen meer hoeft te maken over het betaalgedrag van jouw klanten. Je liquiditeitsproblemen zijn opgelost en je beschikt over een groter netto werkkapitaal. Lees meer over het verbeteren van je liquiditeit met Togather.

Togather Factoring 2.0

Bij Togather kopen wij jouw facturen direct tegen hogere betalingen dan ieder andere traditionele factoraars. Jij stuurt ons de facturen op via ons platform en wij betalen je binnen 48 uur uit. Daarmee is de instroom van cash goed te plannen, wel zo makkelijk. En betaalt de klant eerder, dan ontvang je nog eens een extra hoge premie. Wel zo eerlijk toch?

Voordelen

-  Togather biedt hogere betalingen dan anderen traditionele factoraars
-  Wij betalen jouw facturen binnen 48 uur uit.
-  Betaalt jouw klant eerder dan ontvang jij een extra hoge premie

Zie hier nog meer voordelen van onze nieuwe manier van factoring. Wil je kunnen berekenen wat dit voor jou betekent? Zie onze rekenmodule.