Overstapservice - gemakkelijk overstappen

Klanten kiezen voor onze oplossing, omdat wij meer liquiditeit vrij kunnen maken op basis van de debiteurenportefeuille. Er wordt geen mededeling gedaan aan de nationale en internationale debiteuren (stille factoring) en de klant ontvangt volledige dekking tegen betalingsrisico en faillissement.

Ondanks deze voordelen is overgaan van de ene financier of factoraar naar de andere vaak een heel proces, wat soms de reden is om maar niks te doen. Wij hebben veel ervaring opgedaan met het oversluiten van klanten naar ons en dat heeft geresulteerd in onze nieuwe dienst: de overstapservice. Dit verlaagt voor u de drempel en geeft duidelijkheid in het proces.

Hoe ziet dit er nu uit? In een paar stappen naar Togather:

1.  Benodigde documenten aanleveren: 
–  
Jaarrekening 2020 
–  Kolommenbalans 2020
–  Debiteuren- en crediteuren lijst (in Excel)
–  Algemene voorwaarden

2. Vervolgens beoordelen wij deze documenten en brengen na analyse een offerte uit met de extra ruimte die wij vrij kunnen maken. 

3. Overstapservice
Akkoord op de offerte en aanlevering aanvullende stukken
Kennismaking klant en accountmanager Togather
Formele acceptatie en ondertekening contract
Onboarding op het platform
Opzegging huidige faciliteit en/of opgave saldo ten behoeve van vrijgave/terugkoop vorderingenportefeuille
Uitbetaling aankoop portefeuille aan bestaande financier en restant aan klant

Gedurende dit traject hebt jij een overstap adviseur die
alles coördineert en zorgdraagt voor een soepele overgan

Voordelen

Wilt u meer weten over de overstapservice en de andere voordelen van Togather? Neem gerust contact op met Togather om de mogelijkheden te bespreken op 020- 770 35 25.

Togather versus bestaande factoring oplossingen

togather ;

Customer experience

Geen mededeling aan de klant op de facturen

Kredietrisico

Faillissement risico volledig bij Togather

Credit management

Gratis credit management workflow platform. Jij houdt persoonlijk contact met klant

Internationale transacties

* soms mogelijk voor een beperkt aantal landen

Traditioneel

Customer experience

Vermelding van bankrekening
nummer van Factor op factuur

Kredietrisico

Risico bij jou of verzekerd (via factor)
dekking 80-90%

Credit management

Zelf doen of uitbesteedt uit naam van factor

Internationale transacties

American Style

Customer experience

Je vermeldt de naam
van de factor op je factuur

Kredietrisico

Faillissement risico (deels) bij factor

Credit management

Uit naam
van factor

Internationale transacties

"Snel en structureel werkkapitaal maakt onze ambities mogelijk.

Joost Afman
Founder – Data Science Lab

Snel werkkapitaal beschikbaar voor de groei van jouw bedrijf