Factoring
  • Werkkapitaal voor verdere groei
  • Geen kredietrisico voor jou
  • Klantrelatie blijft intact
  • Gratis credit management systeem
  • Veilig internationaal handelen
Maak nu een afspraak!

Werkkapitaal

Zodra een onderneming draait, wordt er omzet gegenereerd in de zakelijke markt door het versturen van facturen. Daardoor ontstaat er een ‘verlies’ in geld ten opzichte van de omzet. Het verschil tussen de vorderingen en voorraden en de betalingen die op korte termijn moeten worden gedaan, aan bijvoorbeeld crediteuren, is werkkapitaal. Het kapitaal dat nodig is om het bedrijf te laten ‘draaien’.

Togather werkkapitaal

Togather biedt een alternatieve financieringsvorm voor ondernemers, waarbij er direct meer liquide middelen beschikbaar zijn. Wij zorgen ervoor dat de liquiditeit meegroeit met de omzet, daar waar banken geen mogelijkheid bieden om bijvoorbeeld piekmomenten op te vangen. Binnen deze nieuwe vorm van werkkapitaal financiering bestaan er bij ons verschillende mogelijkheden om te investeren in jouw groei.

Togather Factoring 2.0

Togather streeft er naar om je als ondernemer te helpen grip te houden op de liquiditeit van jouw bedrijf met zo min mogelijk risico. Wij zijn namelijk de enige factormaatschappij die financiële risico’s afdekken voor 100%.

Voordelen

-  Meer controle over de liquiditeit
-  Wij helpen je om de piekmomenten op te vangen
-  Wij dekken financiële risico's af voor 100%

Dit is slechts één van de tien voordelen van onze nieuwe manier van factoring. Wil je kunnen berekenen wat dit voor jou betekent? Bereken hier hoeveel geld je krijgt.

Togather versus bestaande factoring oplossingen

togather ;

Customer experience

Non disclosed verkoop
geen mededeling aan debiteur

Kredietrisico

Faillissement risico volledig bij Togather

Credit management

Gratis credit management workflow platform.
Jij houdt persoonlijk
contact met klant

Internationale transacties

right-new

* soms mogelijk voor een beperkt aantal landen

Traditioneel

Customer experience

Jouw klant betaalt
op rekening factor

Kredietrisico

Risico bij jou of verzekerd (via factor)
dekking 80-90%

Credit management

Zelf doen of
uitbesteedt
uit naam van factor

Internationale transacties

wrong-star-new

American Style

Customer experience

Jouw klant betaalt
op rekening factor

Kredietrisico

Faillissement risico
(deels) bij factor

Credit management

Uit naam
van factor

Internationale transacties

wrong

testimonial-new

Ik ben blij dat ik de piekmomenten op kan vangen.

Dimitri Romijn CFO – SWETS GROUP BV

Snel werkkapitaal beschikbaar voor de groei van jouw bedrijf