Werkkapitaal

Zodra een onderneming draait, wordt er omzet gegenereerd in de zakelijke markt door het versturen van facturen. Daardoor ontstaat er een ‘verlies’ in geld ten opzichte van de omzet. Het verschil tussen de vorderingen en voorraden en de betalingen die op korte termijn moeten worden gedaan, aan bijvoorbeeld crediteuren, is werkkapitaal. Het kapitaal dat nodig is om het bedrijf te laten ‘draaien’.

Togather werkkapitaal

Togather biedt een alternatieve financieringsvorm voor ondernemers, waarbij er direct meer liquide middelen beschikbaar zijn. Wij zorgen ervoor dat de liquiditeit meegroeit met de omzet, daar waar banken geen mogelijkheid bieden om bijvoorbeeld piekmomenten op te vangen. Binnen deze nieuwe vorm van werkkapitaal financiering bestaan er bij ons verschillende mogelijkheden om te investeren in jouw groei.

Togather Factoring 2.0

Togather streeft er naar om je als ondernemer te helpen grip te houden op de liquiditeit van jouw bedrijf met zo min mogelijk risico. Wij zijn namelijk de enige factormaatschappij die financiële risico’s afdekken voor 100%.

Voordelen

-  Meer controle over de liquiditeit
-  Wij helpen je om de piekmomenten op te vangen
-  Wij dekken financiële risico's af voor 100%

Zie hier nog meer voordelen van onze nieuwe manier van factoring. Wil je kunnen berekenen wat dit voor jou betekent? Zie onze rekenmodule.